Polityka Prywatności i Polityka Cookies

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 

Zapewniamy, że przykładamy ogromną wagę do poszanowania Pana/Pani praw i prywatności. Nasza firma, NOVIL Sp. z o.o., działa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, znane jako RODO, oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Jako administrator danych osobowych, gwarantujemy, że Pana/Pani dane są przetwarzane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie w celach, dla których zostały przekazane. Nasze dane identyfikacyjne to: NOVIL Sp. z o.o., z siedzibą ul. Wielkopolska 36/4, 81-552 Gdynia, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5862225633 oraz numer REGON 220682779.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub próśb dotyczących Pana/Pani danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z nami. Można skontaktować się z nami poprzez pocztę elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres novil@novil.pl, lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 58 685 90 08.

Pragniemy podkreślić, że przykładamy szczególną staranność w ochronie interesów osób, których dane dotyczą. Zobowiązujemy się do przetwarzania Pana/Pani danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami uczciwości i przejrzystości.

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

 

Dane zbierane automatycznie:

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, www.novil.pl, automatycznie zbierane są pewne informacje, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, system operacyjny oraz informacje o aktywności na stronie. Te dane są gromadzone w celach statystycznych, analizy ruchu na stronie oraz poprawy funkcjonalności i jakości naszych usług. Nie pozwalają one na jednoznaczne zidentyfikowanie Pana/Pani tożsamości.

 

 

Dane zbierane podczas kontaktu z nami:

a. Formularz kontaktowy:

Jeśli skorzysta Pan/Pani z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, przekazane przez Pana/Panią dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie oraz zapewnienia obsługi klienta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

b. Rekrutacja:

Jeżeli złoży Pan/Pani aplikację w ramach procesu rekrutacji, będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w aplikacji w celu oceny Pana/Pani kwalifikacji do pracy i prowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłej rekrutacji, będziemy je przechowywać przez okres 2 lat. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody.

 

 

 

Udostępnianie danych osobowych:

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych innym podmiotom, chyba że jest to niezbędne do wykonania umowy lub wynika z obowiązku prawnego. W niektórych przypadkach, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, możemy być zobowiązani do udostępnienia danych organom publicznym, takim jak organy ścigania lub organy podatkowe.

 

 

Okres przechowywania danych:

Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania.

Dane, które przekazuje się Administratorowi w celu obsługi zapytania, będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji. Po zakończeniu korespondencji, dane mogą zostać przeniesione do bazy klientów w celu dalszego przetwarzania w ramach realizacji umowy lub zostaną usunięte, jeśli nie dojdzie do nawiązania współpracy. Jeśli rozmowa zostanie jasno zakończona z Pani/Pana strony, dane zostaną niezwłocznie usunięte z systemowych baz roboczych oraz z kopii bezpieczeństwa w ciągu 30 dni. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Jeżeli dane są przetwarzane w celu realizacji umowy, będą przetwarzane do momentu wykonania umowy lub do czasu jej rozwiązania.

 

 

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą:

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

Pliki cookie:

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia korzystania z naszych usług. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) podczas odwiedzania naszej strony. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych i nie identyfikują Pana/Pani tożsamości. Są one wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, funkcjonalnych i marketingowych, umożliwiają dostęp do wcześniej wybranych preferencji, ułatwiają nawigację po stronie oraz dostarczają anonimowe dane o aktywności na stronie.


 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać z któregokolwiek z wymienionych praw, prosimy o kontakt z nami. Zapewniamy, że podejmiemy wszelkie możliwe działania w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych i odpowiedzi na Państwa pytania i wnioski.